KURUMSAL

Çevre Politikası

Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanması, geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları da beraberinde getirmektedir.